Landsmøde 2014


Frederik fik en amerikansk hilsen med til generaldirektøren for verdensspejderorganisationen.

Frederik fik en amerikansk hilsen med til generaldirektøren for verdensspejderorganisationen.

I weekenden afholdt korpset landsmøde. Landsmødet er KFUM-Spejdernes øverste myndighed, og det afholdes hvert andet år. Det er her, at man har mulighed for at være med til at sætte retningen for fremtidens spejderarbejde.

Det betyder, at vi vedtager de love, som gælder for korpsets arbejde, vælger dem der skal være med i hovedbestyrelsen og diskuterer hvilke emner, der skal have særlig opmærksomhed de næste 2 år.

Michelle og jeg var afsted, og vi fik talt med en masse andre ledere og fik valgt nogle gode repræsentanter til hovedbestyrelsen. Frederik Fredslund Andersen, der er medlem i vores gruppe, valgte at stoppe som hovedbestyrelsesmedlem, så nu får han måske mere tid til at komme forbi til nogle af vores arrangmenter.

Det store emne ved årets landsmøde var vores nye vision. Der nu hedder:

Sammen rykker vi verden – med vilje!

Visionen for spejderarbejdet er det som vi kan sige til hinanden, at vi håber at opnå. Det brugte vi meget tid på at diskutere, hvad det betyder for spejderarbejdet, og hvordan vi kan nå hen mod den vision.

I vores twitter-feed kan du se noget af det vi oplevede i weekenden.