Fastelavnsmøde for hele gruppen


Fastelavnsmøde for hele Klausdal gruppe 22. februar 2017 klokken 18.30 – 20.00 (senest)

Kom udklædt i det varme udklædningstøj. Vi slår katten af tønden ude i haven, mens forældrene holder møde
indenfor.

Når tønden er slået i stykker, og katte-konge/dronning og prins/prinsesse er fundet, serverer vi kaffe, te, saftevand og selvfølgelig fastelavnsboller.


Vi afholder nemlig også Klausdal gruppes generalforsamlig, eller som det hedder hos os:

Gruppemøde

Indkaldelse til gruppemøde (generalforsamling) på Klausdal Spejdercenter

Onsdag d. 22. februar 2017 klokken 18.30.

Dagsorden til gruppemødet er ifølge KFUM-Spejdernes vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
  Enhedsledere aflægger først beretning.
  Dernæst aflægger gruppelederen beretning.
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer til grupperådet
  1. Grupperådet består af enhedslederne:
   For ulvene Bitten Eskerod Dige
   For spejderne Helle Dahl
   For roverne Lasse Mølgaard
   De er medlemmer i kraft af deres funktion og skal ikke vælges.
  2. Dernæst består grupperådet af 3-5 forældrerepræsentanter:
   Preben Vestergaard (er ikke på valg)
   Claus Bergreen (på valg, modtager genvalg)
   Ashildur Logadottir (på valg, modtager genvalg)
   Hanne Søndergaard (på valg, modtager genvalg)
  3. Desuden består grupperådet af 1 repræsentant for de over 15-årige ikke ledere:
   Lukas Dahl (Kan ikke genvælges, da Lukas nu er leder)
  4. Gruppestaben er også medlem af grupperådet. Se nedenfor.
  5. Til sidst har grupperådet indvalgt en præst: Karen-Bolette Berg
   samt en repræsentant for Børnehjælpsdagen: Svend Hørup.
  6. Grupperådet vælger sin formand på sit konstituerende møde.
  7. Gruppestaben består af:
   Gruppeleder Poul Dahl (modtager genvalg)
   Gruppeassistent Carsten Gjerlufsen (modtager genvalg)
   Gruppestaben vælges af lederne
  8. Valg af 2 revisorer:
   Nuværende revisorer er:
   Kirsten Pedersen (modtager genvalg)
   Torben Glitzky (modtager genvalg)

Der vil blive serveret kaffe, te, saftevand og selvfølgelig
fastelavnsboller.